librus

Wszystkie informacje na temat tegorocznej rekrutacji, zasad naboru, punktacji, oferty poszczególnych szkół i terminów można znaleźć na stronie Omikron.

Przypominamy, że w obecnym roku szkolnym dostarczenie papierowej wersji wniosku obowiązuje wszystkich kandydatów. Wniosek należy wypełnić na stronie Omikron, następnie wydrukować i dostarczyć tylko do szkoły pierwszego wyboru.

W roku szkolnym 2017/2018 planujemy utworzenie następujących klas:

Klasa ekonomiczno-społeczna
Klasa fotograficzno-filmowa
Klasa biologiczna z promocją zdrowia i dietetyką
Klasa sportowa
Klasa proobywatelska
Klasa turystyczna
Dobór przedmiotów rozszerzonych (*)
ekonomiczna k
 • Klasa przygotuje cię do prowadzenia własnej firmy, umożliwi osiągnięcie sukcesu w marketingu i biznesie.
 • Propozycja dla osób kreatywnych, dla których wiedza o procesach zachodzących w gospodarce światowej i współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym będą kluczem do własnego sukcesu.
 • Przedmiot uzupełniający – elementy wiedzy o gospodarce światowej.
 • Przedmioty rozszerzone niezależnie od wyboru klasy
 • Języki obce w grupach międzyoddziałowych
 • Klub Uczniowski
 • Nowoczesny monitoring
 • Zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury i rozwijające zainteresowania
 • Profesjonalna baza dydaktyczna
 • Życzliwa atmosfera
 • Dobry dojazd

fotograficzna k
 • Klasa dla przyszłych dziennikarzy, filmowców, reżyserów, krytyków sztuki i wszelkich humanistów.
 • Propozycja dla osób twórczych, wrażliwych na piękno, które chcą zmieniać świat wokół. Poznamy też mechanizmy działania mediów – tradycyjnych i społecznościowych.
 • Dysponujemy nowoczesną pracownią fotograficzno-filmową wyposażoną w odpowiedni sprzęt. Będziemy nagrywać, filmować, tworzyć i oglądać.
 • Przedmioty rozszerzone niezależnie od wyboru klasy
 • Języki obce w grupach międzyoddziałowych
 • Języki obce do wyboru – niemiecki, hiszpański, włoski (francuski)
 • Klub Uczniowski
 • Nowoczesny monitoring
 • Zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury i rozwijające zainteresowania
 • Profesjonalna baza dydaktyczna
 • Życzliwa atmosfera
 • Dobry dojazd
biologiczna k
 • Klasa dla przyszłych fizjoterapeutów, ratowników medycznych, pielęgniarek, dietetyków, stylistów i kosmetyczek.
 • Propozycja dla osób zainteresowanych zasadami i propagowaniem zdrowego stylu życia i odżywiania.
 • Przedmioty rozszerzone niezależnie od wyboru klasy
 • Języki obce w grupach międzyoddziałowych
 • Języki obce do wyboru – niemiecki, hiszpański, włoski (francuski)
 • Klub Uczniowski
 • Nowoczesny monitoring
 • Zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury i rozwijające zainteresowania
 • Profesjonalna baza dydaktyczna
 • Życzliwa atmosfera
 • Dobry dojazd
sportowa k
 • Klasa dla przyszłych mistrzów sportu w zakresie piłki siatkowej (i nie tylko).
 • System treningów prowadzony przez wykwalifikowanych trenerów we współpracy z klubami sportowymi i pod opieką psychologa sportu.
 • Zajęcia w wymiarze 10 godzin tygodniowo.
 • Klasa może już poszczycić się wieloma sukcesami na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim.
 • Mistrz Małopolski w siatkówce 2016r
 • Przedmioty rozszerzone niezależnie od wyboru klasy
 • Języki obce w grupach międzyoddziałowych
 • Języki obce do wyboru – niemiecki, hiszpański, włoski (francuski)
 • Klub Uczniowski
 • Nowoczesny monitoring
 • Zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury i rozwijające zainteresowania
 • Profesjonalna baza dydaktyczna
 • Życzliwa atmosfera
 • Dobry dojazd
proobywatelska k
 • Propozycja dla ludzi wrażliwych na potrzeby drugiego człowieka i środowiska lokalnego, dla przyszłych polityków, aktywistów, społeczników.
 • Klasa jest stworzona, by szczególnie kształtować kompetencję społeczne, przygotować do życia publicznego.
 • Będziemy uczestniczyć w projekcie Uczeń-Obywatel, współpracować z Radą Miasta Krakowa, angażować się w wolontariat.
 • Dla chętnych przewidziane bezpłatne kursy pierwszej pomocy i opiekuna osób starszych.
 • Przedmioty rozszerzone niezależnie od wyboru klasy
 • Języki obce w grupach międzyoddziałowych
 • Klub Uczniowski
 • Nowoczesny monitoring
 • Profesjonalna baza dydaktyczna
 • Życzliwa atmosfera
 • Dobry dojazd
turystyczna k
 • Propozycja dla przyszłych pilotów wycieczek, przewodników, ludzi zainteresowanych wszelkimi wymiarami turystyki.
 • Szczególnie będziemy starali się korzystać z dobrodziejstw miasta Krakowa, z bazy, którą mamy w zasięgu ręki – muzea, zabytki, niezwykłe miejsca kultury i sztuki. 
 • Przedmioty rozszerzone niezależnie od wyboru klasy
 • Języki obce w grupach międzyoddziałowych
 • Języki obce do wyboru – niemiecki, hiszpański, włoski (francuski)
 • Klub Uczniowski
 • Nowoczesny monitoring
 • Zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury i rozwijające zainteresowania
 • Profesjonalna baza dydaktyczna
 • Życzliwa atmosfera
 • Dobry dojazd
* Ponieważ jesteśmy szkołą przyjazną i otwartą na indywidualne potrzeby uczniów, w każdej klasie dajemy możliwość innego doboru przedmiotów rozszerzonych, zgodnie z deklaracją składaną podczas rekrutacji. Kandydaci mogą wybrać: 
2 spośród przedmiotów:
język polski, język angielski, matematyka, wiedza o społeczeństwie
1 spośród przedmiotów:
biologia, historia, geografia
Proponujemy szeroką gamę przedmiotów uzupełniających: elementy wiedzy 
o gospodarce światowej, edukacja filmowa, podstawy socjoterapii, promocja zdrowia, dietetyka, podstawy marketingu, historia i sztuka Krakowa.