librus
informacje  :   nr konta Rady Rodziców  06 1240 1431 1111 0010 0153 4903  na przelewie prosimy dodać imię i nazwisko ucznia , szkołę oraz klasę.